Onderwijs 
              voor 
                Ghana

....Samen werken aan een toekomst

Reisverslagen

" Toen kwam de vraag van de 18+ groep: kunnen wij zelf niet eens met eigen ogen zien wat er van dit geld is gerealiseerd? Dit resulteerde, na een intensieve voorbereiding, in oktober 2010 in een bezoek aan Techiman door 10 jongeren en 5 betrokken volwassenen. De bevindingen van deze reis staan elders op de website. Hoogtepunt van de week was de officiële opening van de bakkerij !

Zo kwamen 15 personen erg onder indruk terug naar Nederland en moest dit warme contact wel in stand worden gehouden en een vervolg krijgen.

De gespreksgroep van 18+ was inmiddels na 3 jaar ‘opgevolgd’ door een nieuwe 17+ groep. Een groep van 7 jonge, enthousiaste mensen die ook alweer gegrepen waren door het Ghanavirus en één doel voor ogen hadden: naar Ghana en zelf zien en voelen wat hun broers, zussen of vrienden daar al hadden meegemaakt. Toen is ook het plan opgevat om een nieuw doel te stellen. Omdat we met eigen ogen hebben kunnen zien hoe belangrijk onderwijs voor een kind is, is besloten het studie-en schoolfonds op te richten, met als doel om jaarlijks een vaste bijdrage van € 2.500,00 te doneren. Zodat men in Techiman ook weet waar men aan toe is. Structurele hulp, niet incidenteel. Daar zijn toen de schouders onder gezet en dit resulteerde vervolgens ook voor deze 17+ groep in oktober 2013, in een reis naar Techiman. Het verslag van die reis vind u ook op de website. Weer een prachtige ervaring en zo zijn er weer meer enthousiaste mensen bij ons Ghanaproject betrokken geraakt. Jaarlijks worden met deze bijdrage een kleine honderd gezinnen financieel ondersteund om scholing voor hun kinderen mogelijk te maken. "

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.