Onderwijs 
              voor 
                Ghana

....Samen werken aan een toekomst

Historie

In 2005 is het contact ontstaan met de kerkgemeenschap van de Evangelical Church of Ghana in Techiman, in het binnenland van Ghana. Ik nam toen deel aan een project van World Servants, het bouwen van klaslokalen. Het was mijn eerste kennismaking met het continent Afrika en de lokale bevolking. De manier waarop de mensen daar in het leven staan heeft toen diepe indruk op mij gemaakt. Het harde bestaan van de lokale bevolking en het geringe perspectief maken de mensen niet pessimistisch. Integendeel, wij werden juist met veel optimisme en blijdschap tegemoet getreden. Waardevolle contacten zijn toen ontstaan met de plaatselijke school- en kerkleider mr. Emmanuel en leerkracht mr. Moses. Foto’s?

Na de reis bleef het contact warm en goed, zowel via mail als telefoon. Op die wijze ontstond steeds beter inzicht in de leefomstandigheden van de mensen in Techiman. Op incidentele basis is er toen al financiële steun verleend voor diverse onderwijsdoelen.

Omdat het contact zo goed bleef en de herinneringen waardevol, resulteerde dat in oktober 2007 in een 2e reis naar Techiman, nu met mijn gezin. Om ook hen zelf te laten ervaren wat mij geraakt had tijdens de vorige reis en waarom die contacten zo goed bleven. We zijn daar toen een week geweest en hebben de tijd besteed aan schoolbezoek, activiteiten met kinderen en veel bezoek aan lokale gezinnen. En vooral veel gepraat en zo meer inzicht gekregen in de leefomstandigheden van de mensen daar. Zo groeide de band met de gemeenschap van Techiman. Het was een prachtige ervaring om dit als gezin zo mee te mogen maken. Ook zij waren erg onder de indruk van deze bijzondere mensen! De motivatie om meer voor de mensen van Techiman te betekenen groeide toen alleen maar. Niet op incidentele basis geld doneren voor onderwijs, maar meer doen op structurele basis. Die vraag hebben wij bij hen achtergelaten toen we vertrokken…


Theo Groen.


Na een flinke poos nadenken kwam er in het voorjaar 2008 reactie van de plaatselijke kerkleiders: structurele hulp zou kunnen worden geboden door het stichten van een bakkerij. Dan zou het mes aan meerdere kanten snijden. Er werd op die wijze werkgelegenheid gecreëerd, er werd voedsel geproduceerd en met de behaalde winst kon weer hulp worden gegeven. Vooral het feit dat dit idee kwam uit de mensen daar en niet door ons westerlingen was bedacht en opgelegd, maakte het tot een sterk plan! De moeite waard in ieder geval om met een dergelijk idee aan de slag te gaan! Na intensief contact bleek het benodigde budget ca. € 20.000,00 te bedragen, beslist geen kleinigheid. Vanaf dat moment is onder de vlag van de Protestantse Kerk Abbega-Oosthem-Folsgare de Ghana commissie opgericht om de zaken breder te kunnen aanpakken.

In een jaar tijd werden door alle lagen van de plaatselijke bevolking acties op touw gezet om het benodigde bedrag bij elkaar te brengen. Vooral de gespreksgroep 18+ van de Kerk heeft daar een belangrijke rol in vervuld. Veel ideeën werden daar bedacht en gezamenlijk met hen uitgevoerd. In de loop van het jaar werd een benefietconcert gehouden met Pieter Wilkens, werd een maaltijd actie gehouden, verkocht de lokale bakker De Witte Ghanabroodjes, werd de Elfstedentocht gefietst, werden er flessen wijn huis-aan-huis verkocht en …… tot slot één van de hoogtepunten: een dag vol activiteiten op het sportveld in Folsgare, onder de toepasselijk naam ‘Broodnodig’met medewerking van Pieter Wilkens en Reitse Spanninga. Binnen een jaar was er ruim € 20.000,00 binnen en kon de bouw van de bakkerij van start gaan. Een prachtig succes...


Toen kwam de vraag van de 18+ groep: kunnen wij zelf niet eens met eigen ogen zien wat er van dit geld is gerealiseerd? Dit resulteerde, na een intensieve voorbereiding, in oktober 2010 in een bezoek aan Techiman door 10 jongeren en 5 betrokken volwassenen. De bevindingen van deze reis staan elders op de website. Hoogtepunt van de week was de officiële opening van de bakkerij !

Zo kwamen 15 personen erg onder indruk terug naar Nederland en moest dit warme contact wel in stand worden gehouden en een vervolg krijgen.

De gespreksgroep van 18+ was inmiddels na 3 jaar ‘opgevolgd’ door een nieuwe 17+ groep. Een groep van 7 jonge, enthousiaste mensen die ook alweer gegrepen waren door het Ghanavirus en één doel voor ogen hadden: naar Ghana en zelf zien en voelen wat hun broers, zussen of vrienden daar al hadden meegemaakt. Toen is ook het plan opgevat om een nieuw doel te stellen. Omdat we met eigen ogen hebben kunnen zien hoe belangrijk onderwijs voor een kind is, is besloten het studie-en schoolfonds op te richten, met als doel om jaarlijks een vaste bijdrage van € 2.500,00 te doneren. Zodat men in Techiman ook weet waar men aan toe is. Structurele hulp, niet incidenteel. Daar zijn toen de schouders onder gezet en dit resulteerde vervolgens ook voor deze 17+ groep in oktober 2013, in een reis naar Techiman. Het verslag van die reis vind u ook op de website. Weer een prachtige ervaring en zo zijn er weer meer enthousiaste mensen bij ons Ghanaproject betrokken geraakt. Jaarlijks worden met deze bijdrage een kleine honderd gezinnen financieel ondersteund om scholing voor hun kinderen mogelijk te maken.


Naast het studie- en schoolfonds hebben we het, met steun van het Sint Geertruidsleen te Abbega, voor 5 jonge mensen mogelijk gemaakt een studie aan de universiteit te volgen. Het Sint Geertruidsleen steunt hen, gedurende hun studie, met een vaste jaarlijkse bijdrage. Mooie resultaten door het werk en de inzet van vele betrokken personen. Een mooi vertrekpunt voor weer nieuwe initiatieven…


de Ghanacommissie


Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.