Onderwijs 
              voor 
                Ghana

....Samen werken aan een toekomst

Doelstelling

Missie

in 2000 beloofden 189 landen op de Millenniumtop van de Verenigde Naties om vóór 2015 onder meer de extreme armoede te halveren en ziektes zoals aids en malaria te stoppen. Dit voornemen is vastgelegd in 8 concrete afspraken: de Millenniumdoelen. 


Onze commissie zet zich met in voor het tweede millenniumdoel: Iedereen minimaal basisonderwijs. Wij hebben ons voorgenomen om door middel van acties jaarlijks € 2.500,- in te zamelen en met dit geld het schoolgeld te betalen. Met name voor gezinnen die dit zelf niet kunnen opbrengen. Wij vinden het belangrijk dat de keuze, welke gezinnen worden ondersteund, door de plaatselijke leiders wordt gemaakt.


Doelstelling

Het realiseren van mogelijkheden tot het volgen van onderwijs.

Deze doelstelling proberen we op 2 manieren te realiseren:


  1. Via een jaarlijkse structurele bijdrage van € 2.500,00. Van dit geld wordt het schoolgeld betaald , met name voor gezinnen die dit zelf niet kunnen opbrengen. Wij vinden het belangrijk dat de keuze, welke gezinnen worden ondersteund, door de plaatselijke leiders wordt gemaakt. Aan vaste toezeggingen ontvangen wij € 800 per jaar. De rest wordt door acties en giften bij elkaar gebracht.
  2. Financiële mogelijkheden creëren voor het volgen van beroepsonderwijs of het volgen van een studie. Het Sint Geertruidsleen te Abbega is bereid gevonden om vier jaarlijkse pensies beschikbaar te stellen ten behoeve van vervolgonderwijs binnen de gemeenschap van Techiman. Door een optimale verdeling van de middelen door de lokale kerkleiders, is men erin geslaagd om van deze pensies 5 jonge mensen de kans op vervolg onderwijs te beiden. 3 van hen volgen een opleiding tot leerkracht (Basic education), één studeert Accounting and Finance en één studeert Computer Science. Het Geertruidsleen staat garant voor de financiële middelen gedurende de gehele duur van de studie, mits de resultaten van voldoende niveau zijn. Met regelmaat wordt hierover door de studenten zelf of de kerkleiders gerapporteerd.


Realisatie

Omdat we de steun voor langere tijd willen geven, ontvangen wij van u ook graag een structurele bijdrage. Het liefst in de vorm van een zes-jaarlijkse toezegging, de duur van de basisschoolperiode. Inmiddels hebben wij voor de komende jaren al van veel mensen een dergelijke bijdrage mogen ontvangen, waardoor er een structurele bijdrage van € 800,- per jaar is gerealiseerd. Uiteraarde zijn eenmalige giften ook van harte welkom! We hebben van diverse gulle gevers naar aanleiding van huwelijksjubilea en verjaardagen bijdragen mogen ontvangen. Ook vanuit de PKN-gemeente van de dorpen Oosthem, Abbega en Folsgare worden diverse acties georganiseerd zoals een maaltijdactie, en mogen we een aantal keren per jaar de opbrengst van collectes ontvangen. Het resterende bedrag proberen we bij elkaar te krijgen door acties als bijvoorbeeld de verkoop van flessen wijn met sticker naar keuze, concerten en andere evenementen. Voor slechts € 25,- kan een kind in Ghana een jaar naar de basisschool. Voor basisonderwijs, maar ook voor vervolg onderwijs in Ghana willen wij ons graag inzetten, maar daar hebben we wel uw hulp voor nodig! 


Tweede millenniumdoel

In ontwikkelingslanden gaan veel kinderen nog niet naar school. Vaak worden zij thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Ook hebben veel kinderen in vluchtelingenkampen onvoldoende toegant tot onderwijs. Verplicht en toegankelijk basisonderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid. Het geeft kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen waardoor hun kansen in het leven toenemen. Dit komt uiteindelijk de hele maatschappij ten goede. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat in 2015 alle kinderen overal ter wereld basisonderwijs kunnen volgen en afronden.


Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.