Onderwijs 
              voor 
                Ghana

....Samen werken aan een toekomst

de Bakkerij

Eind 2008 is een groep van vier mensen begonnen met de uitwerking van het plan om een bakkerij in Techiman, Ghana te bouwen.  


Waarom een bakkerij?  

Omdat er contacten bestonden met Techiman is er aan de lokale leiders (waaronder het hoofd van de school en de predikant van de plaatselijke kerk) gevraagd waaraan de meeste behoefte bestond en waarmee het dorp het meest zou zijn geholpen. Zij hebben aangegeven dat een bakkerij zeer gewenst was.  Een bakkerij betekent voor het dorp dat het beter kan voorzien in de eigen behoeftes. Bovendien wordt hiermee de plaatstelijke economie gestimuleerd en schept het werkgelegenheid, zowel direct als indirect voor ongeveer vijftig gezinnen.


Het totale benodigde bedrag werd geschat op € 17.500,-. Voor het bijeenhalen van dit bedrag zijn in de dorpen Oosthem, Abbega en Folsgare veel acties gevoerd: een benefietconcert gegeven door Piter Wilkens, een 24-uurs actie door de jeugd, de fietselfstedentocht op een tandem, een bloemetjesactie door de plaatselijke diakonie en een Ghana-dag met onder andere Reitse Spanninga, georganiseerd door een groep van acht jongeren. Verder hebben de lagere scholen acties gevoerd, hebben particulieren hun verjaardagsgeld geschonken en heeft de bakker in Oosthem bijna een jaar lang Ghanabroodjes gebakken en verkocht.  In oktober 2010 is een groep van 10 jongeren en 5 volwassenen naar Techiman gereisd om de officiële opening van de bakkerij bij te wonen. lees er hier meer over.


We ontvangen regelmatig een verslag uit Techiman over de voortgang. 

Het laatste bericht is van december 2014: Hierin wordt geschreven dat de exploitatie van de bakkerij steeds beter loopt. Per maand worden ongeveer 2.500 broden geproduceerd en verkocht. Geconstateerd wordt dat de belangstelling voor de producten groot is en wekelijks toeneemt. De medewerkers van de bakkerij ontvangen hun inkomen uit de verkoopopbrengsten waarna nog een kleine winst overblijft. Men ziet nog veel ruimte voor uitbreiding in de nabije toekomst.


Omdat we na de bouw van de bakkerij nog geld over hadden, is besloten om het resterende geld te besteden voor het studiefonds om op deze manier ook structureel verbonden te blijven met de bevolking in Techiman


Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.